Mé zamyšlení nad dírkatým fenoménem MERKUR

 

Když vyslovíte v pánské společnosti slovo Merkur,

rozzáří se většině přítomných něžně oči, a není divu.

Právě jste jim totiž připomněli  klukovská léta a s nimi

i úžasnou stavebnici

- snad nejpopulárnější českou hračku vůbec

 

takto krásně začínal první novinový článek redaktorky Receptáře z ledna 2004 paní Moniky Horákové.

Dodal bych ještě že nejen pánské, ale i dámské společnosti. Na maminkách zůstával také nezanedbatelný podíl při výchově malých techniků a techniček nejen při pomoci ale zejména při úklidu a vyzobávání těch drobných dílků z koberců a zákoutí podlah.

 

Stavebnice Merkur je světový fenomén a náš národní poklad. Bohužel mezi některými lidmi kolují mýty z neznalosti a z nedostatku národní hrdosti.

Merkur je pojmenováván jako plagiát, kopie obdobných stavebnic, většinou mladšího data vzniku, dost často i jako stavebnice vyráběná a vymyšlená v Německu.

 

Za všechny uvádím příklad jednoho dopisu a mé následné odpovědi:

 

 .... dovoluji si znovu podotknout, že onen český zázrak Mekur není žádný český vynález,   nýbrž jest pouhou kopií stavebnice Märklin. Dokonce i název je zvukovou obdobou: MERKur x MÄRKlin. Určitě se to lépe prodávalo, známe to i v současnosti u čínských kopii renomovaných značek...

 

  Historií vzniku českých kovových stavebnic a pochopitelně nejen jich se zabývám přes 20 let.

 Znám se z celou rodinou potomků geniálního pana Jaroslava Vancla, tvůrce stavebnice Merkur, a také s rodinou syna pana Ladislava Veselého, výrobce stavebnice EDISON

Na pražské výstavě se mi také přihlásili potomci jedné větve fy bratří Vašků, výrobců též volné kopie stavebnice Märklin nabízené pod názvem Vašek od r. 1935.
 

A také jsem za ta léta hovořil s velkým množstvím pamětníků, kteří mi většinu poznatků potvrdili, či naopak pole poznání rozšířili.
                  Prokazatelně ale jako první si nechal patentovat tento systém polytechnické stavebnice německý inženýr Gustav Lilienthal v roce 1888.

Všichni další výrobci se už jeho vynálezem jen inspirovali.  Jak Frank Hornby (Meccano 1901), tak i stovky dalších, jen v minulém století bylo ve světě přes 200 výrobců nejrůznějších typů stavebnic. Nejinak tak učinil i Jaroslav Vancl, který svou první stavebnici vyrobil již v r. 1904 v továrně svého otce v Benátkách nad Jizerou. Viz foto.

Já sám osobně po všem svém historickém pátrání a praktických zkušenostech s Merkurem (postavil jsem z něj skoro 5 tun modelů) a i s dalšími typy stavebnic (Meccano - a identické kopie Märklin, US Erector, Exacto, a i zčásti náš Vašek a Edison) jsem zcela jednoznačně došel k závěru, že Merkur je svou jednoduchostí, minimální četností součástek a tvarově prostorovou propracovaností naprosto nedostižitelný fenomén, (Vanclem v r. 1922 patentovaný v celém světě vč. i USA)  který osobně nazývám naším národním pokladem a kulturnětechnickým odkazem, či dědictvím.

Jaroslav Vancl ve stavebnici Merkur jako první na světě plně využil v Evropě nově zaváděný metrický systém, vzdálenost středů otvorů byla 10mm, šroubky s matičkami byly M3,5. Navíc mu také patří prvenství v lakování součástek autolakem (r.1925). Pojmenování Merkur zvolil jako vhodný obchodní název podle antického boha řemesel a obchodu.

Merkur navíc je jedinou stavebnicí na světě, která se vyrábí v původní koncepci téměř nepřetržitě skoro 90 let na stejném místě – v prostorách původní továrny v Polici nad Metují.

 

Ještě ke stavebnicím Märklin. Na prvorepublikovém trhu se objevily tyto kopie britské fy. Meccanno v druhé polovině 30tých let nejdříve v Sudetech, např. v Duchcově (obchodní dům Pautsch), pak i v Praze v odborném závodě jemných kovových hraček fy. J.H.Brandeis v Havířské ul. (dříve také Dětský dům). Byly ale velice drahé, stavebnice č.6 stála 2500,-Kč díky tehdejšímu progresívnímu celnímu zatížení. (Tak si tehdejší republika chránila vlastní výrobce) V  obchodech zkraje 30tých let v nabídce nebyly – viz foto prodejny Fischl v Jindřišské ul. z r. 1932.

Na snímku výlohy prodejny hraček fy. Fischl v Jindřišské ul. z roku 1932 jsou vpravo zřetelné stavebnice Merkur. Od fy Märklin jsou nabízeny pouze vláčky.

Foto z roku 1904 – první návrh polytechnické stavebnice 14ti letého tovaryše Jaroslava Vancla. Podoba s Merkurem už dosti nápadná.