Fy. Bratři Vaškové – to málo, co zatím víme o stavebnici VAŠEK

I přes úpornou snahu, zvěděti o této záhadné firmě něco více, je bohužel její historie obestřena tajemstvím.   Výzvy v inzerátech, pátrání přes různé sběratele, ani poptávání se v místě sídla firmy do r. 1948 na nám. Jiřího z Poděbrad č. 11 přineslo jen malá zjištění. Bratři Vaškové byli čtyři, Bedřich, František, Miroslav a Stanislav. Všichni se podíleli rukou společnou a nerozdílnou na vzniku a chodu firmy cca od r. 1935. Podle pamětníků bydleli v Praze na Zlíchově ve Stroupežnického ul., kde ještě údajně bydlí dcera jednoho z nich, Miroslava Vaška.

Podle obrázků víka (jsou totožné s perokresbami z předlohových kniha fy. Meccano a Märklin) nejstarší  stavebnice Vašek se lze domnívat, že se vyráběly již min. před r.1935. Vpravo nahoře je grafická úprava víka stavebnice z té doby, vlevo je čelní obálka předlohové knihy. Jako technický a součástkový vzor bratřím Vaškům posloužila cenově náročná stavebnice Märklin, v třicátých letech v Československu prodávaná zvláště v  pohraničních Sudetech. Svědčí o tom i téměř devadesátiprocentní  shoda součástkové základny a takřka stoprocentní v obrázcích předlohových knížek. Tam byly obrázky prostě přetištěny. V té době bylo zvykem, že velké, zavedené firmy, jako Märklin, neuplatňovaly patentové nároky, či ochranu vzoru, ale nechávaly výrobě tkzv. „tichý souhlas“. Malé firmy s dvaceti zaměstnanci jako byla bratří Vašků, pro Göpingského giganta Märklin se čtyřmi tisíci zaměstnanci  nepředstavovaly žádné konkurenční nebezpečí, navíc přesnost i kvalita Vaškových součástek s ním nebyla srovnatelná.    

Stavebnice MARKLIN r.1930

Stavebnice MARKLIN r.1930

Stavebnice VAŠEK ještě v r.1946

Stavebnice VAŠEK ještě v r.1946

Po roce 1945 se na titulních  stranách  vík stavebnic objevil známý jeřáb s panoramatem Hradčan v pozadí. Tuto kresbu převzalo v.d. IGRA po roce 1948, kdy byla fy Bratři Vaškové na Vinohradech nuceně začleněna do právě tohoto vzniklého družstva výrobců hraček. Výroba byla přenesena včetně strojního zařízení do města Slaný, kde v  prostorách bývalé fy. Bratři Paurové (pak už IGRA, závod č.6, třída Rudé armády 527) pokračovala v nezměněné podobě až do roku 1960. Kvalita součástek se v nové výrobě zhoršila, jen část byla lakována, a materiál byl také velice různorodý. Do předlohových knih bylo jen dotisknuto – vyrábí IGRA v.d. a původní fotografie modelů byly poměrně neuměle překresleny. Některé modely, které se jaksi politicky nehodily, (US jeep, spojenecká letadla apod.) byly vypuštěny úplně. Naopak se v  textu věta, že „Vašek, československý výrobek, vyráběný v Praze“ držela až do cca r.1960, ačkoliv se více jak 10 let vyráběl ve Slaném.

Na fotografii je původní výrobek z r.1935, dole v dřevěné krabici je největší sada Vaška č.8, už z IGRY Slaný z roku 1955. To už bylo mnoho dílů nelakovaných a dosti často z měkkého hliníku.

 

Do výroby IGRA v.d. převzala i kompletní řadu velikostí od č.1 až po největší, „patnáctikilovou“ stavebnici č.8. Mezi nimi byla i řada doplňovacích mezistavebnic č. 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a a 7a stejně jako to měla zavedena fy Märklin, nebo i Merkur. Bratři Vaškové nevyráběli pohonné jednotky a ani ve Slaném s nimi nebylo začato. IGRA stavebnici Vašek prezentovala i na mnoha výstavách hraček.

 

Na převzatém snímku z knihy Rukověť hraček je zřetelná vystavená kolekce stavebnic Vašek včetně té největší č.8 v dřevěné krabici, ve Slovanském domě v Praze roku 1956.

Na rozdíl od stavebnic Merkur, nebylo problém Vaška po únoru 1948 v hračkářstvích zakoupit. Podpultovým zbožím se rozhodně nestal. Mezi dětmi už ale jeho popularita vázla, zřejmě díky nízké kvalitě dílů a povrchové úpravy – pracovníci slanecké IGRY příliš nedbali ani na jejich ohranění – díly měly tak ostré hrany a rohy, že byla na místě velká opatrnost při stavbě modelů. Nebo zbývalo vzít pilník a smirkový papír a dotáhnout kvalitu dílů aspoň zčásti za družstevníky .

 

Kolekce stavebnice Vašek č. 7 z období po r.1950. Na čelním víku je patrná kruhová „samolepka“ s dětským koníkem, logem nově vzniklého výrobního družstva IGRA ve Slaném. Nějaký čas IGRA používala ze zásob předchozích majitelů staré předlohové knihy vytisknuté po r. 1945 s motivem jeřábu s panomaratem Hradčan  v pozadí ale i jejich novější s modelem letadla.

 

Stavebnice Vašek č. 4 vyrobená v.d. IGRA ve Slaném. Díly byly hliníkové, tvarově i rozměrově rozdílné s nekvalitním nátěrem. Podle výrobního štítku to už byl jeden z posledních výrobků. V hračkářstvích se objevovaly ještě v r. 1970. 

Nejstarší dochovanou stavebnici Vaška známe cca z r. 1935. K ní náležela i jednoduchá kniha předloh,   z obrázky převzatými z předlohových knih stavebnice Märklin.


Všechny reprinty v této knize jsou „vyčištěny“ pomocí PC. Pro úplnost je otištěna jedna stránka z předlohové knížky, jak vypadá její originální stav po sedmdesáti letech „archivace“ někde na půdě, či ve sklepě.